Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Celoroční sběr ošacení


Oznamujeme občanům, že celoročně probíhá sběr jakéhokoliv ošacení (i obuvi, lůžkovin, záclon, látek, kabelek aj.) pro dobročinné účely - viz informace níže. Prosíme odevzdávat na obecním úřadu (v pytlích, krabicích či jinak zabalené).

 


17. 8. 2016

Brožura Ministerstva dopravy - změny dopravního značení po novele vyhlášky


22. 6. 2016

Prodej pohledů obce Hříškov


pohled
Na obecním úřadu je možné zakoupit tento pohled za 5 Kč / ks.


17. 2. 2016

Informace - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních sítí13. 11. 2015

Sociálně právní ochrana dětí v obci Hříškov


7. 4. 2015

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?


8. 10. 2014

Sběr nápojových kartonů v obci, sběr směsných plastů, sběr kovového odpadu


odpad

Obecní úřad Hříškov vydává zdarma občanům oranžové pytle. Tyto pytle slouží pro nápojové kartony od mléka, džusů či vín.

Dále vydáváme žluté pytle. Do těchto pytlů patří veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren,  kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.

Třetí druh pytlů, které jsou občanům zdarma vydávány, jsou šedé pytle na drobný kovový odpad (např. vymyté plechovky, lahve od sprejů a jiné drogerie).

Plné, svázané šňůrkou, se oranžové, žluté i kovové  pytle odevzdávají na obecním úřadu. U prodejny COOP jsou dále nově umístěny stojany s oranžovými, žlutými a šedými pytli, do kterých mohou občané tříděný odpad přímo vhazovat.


17. 2. 2014

Možnosti třídění odpadů v obci Hříškov


4. 2. 2014

Pohotovost v Lounech


lékařDůležité informace, týkající se poskytování pohotovostních služeb ve městě Louny od 01.01.2012:

-          provozovatelem je 1. Lounská Lékařská s. r. o., Praha 8

-          ordinační doba pro obě pohotovosti:  pondělí – pátek   17:00 – 20:00 hod.

             sobota, neděle a svátky   09:00 – 18:00 hod.

-          služba bude poskytována ve stávajících prostorech pohotovosti, budova Polikliniky, hlavní vchod

-          telefonní číslo APP pro děti a dorost   :  415 242 480

 


2. 1. 2012

Stránka