Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 

4.1., 1.2.,  14.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

Úhrada komunálního odpadu pro rok 2023

Výše platby zůstává stejná jako v roce 2022 splatná od 1.února 2023.
Vývoz je 1x14 dní, vždy v lichý týden ve čtvrtek.

Úhrada odpadů rok 2023

se řídí Obecně závaznou vyhláškou 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022

  • nemovitost s nádobou na SKO 120l, vývoz 1x 14 dní, platba 1.716,-Kč                                                              
  • nemovitost s nádoba na SKO 60l, vývoz 1 x 14 dní, nádobu zdarma propůjčí obec, platba 858,-Kč              
  • nemovitost bez nádoby - pouze  pro nemovitosti bez trvalého pobytu, platba 178,-Kč    

Platbu lze uhradit od 1.února 2023

  • hotově na obecním úřadě v úředních hodinách
  • bezhotovostně na číslo účtu 912 84 81 / 0100, vs: číslo popisné 
  •  možnost zakoupení pytlů na SKO za 80,-Kč pro navýšení kapacity - jednorázovou likvidaci.  

Spolu s úhradou za odpady je možné zaslat i poplatek za psy  60,-Kč/1pes                                 

Datum vložení: 6. 1. 2023 8:30
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2023 8:33
Autor: Správce Webu

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?