Navigace

Obsah

.

     

     

Stránka

6. sraz historických vozidel


31. 5. 2018

Video o historii Hříškova


8. 11. 2016

Celoroční sběr ošacení


Oznamujeme občanům, že celoročně probíhá sběr jakéhokoliv ošacení (i obuvi, lůžkovin, záclon, látek, kabelek aj.) pro dobročinné účely - viz informace níže. Prosíme odevzdávat na obecním úřadu (v pytlích, krabicích či jinak zabalené).

 


17. 8. 2016

Brožura Ministerstva dopravy - změny dopravního značení po novele vyhlášky


22. 6. 2016

Prodej pohledů obce Hříškov


pohled
Na obecním úřadu je možné zakoupit tento pohled za 5 Kč / ks.


17. 2. 2016

Informace - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních telekomunikačních sítí13. 11. 2015

Sociálně právní ochrana dětí v obci Hříškov


7. 4. 2015

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?


8. 10. 2014

Sběr nápojových kartonů v obci, sběr směsných plastů, sběr kovového odpadu


odpad

Obecní úřad Hříškov vydává zdarma občanům oranžové pytle. Tyto pytle slouží pro nápojové kartony od mléka, džusů či vín.

Dále vydáváme žluté pytle. Do těchto pytlů patří veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren,  kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.

Třetí druh pytlů, které jsou občanům zdarma vydávány, jsou šedé pytle na drobný kovový odpad (např. vymyté plechovky, lahve od sprejů a jiné drogerie).

Plné, svázané šňůrkou, se oranžové, žluté i kovové  pytle odevzdávají na obecním úřadu. U prodejny COOP jsou dále nově umístěny stojany s oranžovými, žlutými a šedými pytli, do kterých mohou občané tříděný odpad přímo vhazovat.


17. 2. 2014

Stránka