Platby odpadů 2020

V obci je v současné době systém shromažďování a likvidace odpadů založen na smluvním vztahu s občany a regulován „Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. 

Úhrada odpadů dle smlouvy:

 1200,- Kč   -  nádoba na SKO 120l

   600,- Kč   -  nádoba na SKO 60l ( zdarma propůjčí                                         obec)

     50,-Kč    -  platba za občana žijícího v obci

Platbu lze uhradit od 1.února 2021, nejpozději do 31.3.2021

  • hotově na OÚ nebo v určenou dobu v budově bývalé školy
  • bezhotovostně na číslo účtu 912 84 81 / 0100, vs: číslo popisné

Spolu s úhradou za odpady je možné zaslat i poplatek za psy   60,-Kč/1pes, dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2019, kterou se stanoví poplatky ze psů“. Pes

Nádoba na komunální odpadÚhrada odpadů mimo smluvní vztah:

65,-Kč -  jednorázový odvoz SKO zakoupením pytle

Pytel na komunální odpad

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?