Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Ve středu 24.7.2024 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30 hod.

Obnova zeleně Hříškov

Obnova zeleně Hříškov

 

Nadace ČEZ pomáhá s obnovou zeleně na Hříškově
 
Obec Hříškov získala příspěvek v grantovém řízení Stromy od Nadace ČEZ na projekt „Obnova zeleně Hříškov“.
Nadační příspěvek poslouží k výsadbě stromů a keřů ve čtyřech lokalitách na obecních pozemcích ve Hříškově. Celkem bude vysázeno sedm lip, dva javory a pět kusů akátů. Kolem Památníku padlých bude provedena výsadba okrasných keřů a dvou kusů lípy srdčité. Na místním hřbitově přibudou dva kusy lípy velkolisté a kalina, u hřbitovní zdi pak dva javory. Výsadba zlepší pietu tohoto místa. Nová výsadba napomůže i postupné obnově stoletých akátů u sokolovny a stejně staré výsadbě lip u bývalé školy.
Realizace projektu proběhla začátkem listopadu 2011.
Článek o obnově zeleně byl publikován i v Lounském Pressu - zde ke stažení

 

Datum vložení: 9. 11. 2011 12:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 8:59

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?