Od 2.10. do 8.10.2023 uzavřena prodejna COOP ve Hříškově z důvodu dovolené.

Odvoz tříděného odpadu od domů bude z technických důvodů přesunut z pondělí 2.10. na úterý 3.10.2023.

Oprava komunikace p.p.č. 1044/ 13 v k.ú. Hříškov

Oprava komunikace p.p.č.1044/13 v k.ú. Hříškov

 

Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov

 

Projekt ,,Oprava komunikace p.p.č. 1044/13 v k.ú. Hříškov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

2018

Datum vložení: 9. 11. 2018 10:56
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2021 15:43

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?