Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Od 31.5. do 13.6.2024 budou prováděny odečty elektroměrů. 

Platby odpadů 2024

 

Úhrada odpadů rok 2024

se řídí Obecní vyhláškou 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2024

  • nemovitost s nádobou na SKO 60l, vývoz 1 x 14 dní, nádobu zdarma propůjčí obec, platba 858,-Kč/rok  
  • nemovitost s nádobou na SKO 60l, vývoz 1 x za měsíc, nádobu zdarma propůjčí obec, platba 396,-Kč/rok     
  • nemovitost s nádobou na SKO 120l, vývoz 1x 14 dní, platba 1.716,-Kč/rok
  • nemovitost s nádobou na SKO 120l, vývoz 1x  za měsíc, platba 792,-Kč/rok
  • nemovitost s nádobou na SKO 240l, vývoz 1x14 dní, platba 3 432.-Kč /rok  
  • nemovitost s nádobou na SKO 240l, vývoz 1x za měsíc, platba 1 584.-Kč/rok                                            
  • nemovitost bez nádoby - pouze  pro nemovitosti bez trvalého pobytu, platba 182,-Kč    

 

Platbu lze uhradit od 1.února 2024

  • hotově na obecním úřadě v úředních hodinách
  • bezhotovostně na číslo účtu 912 84 81 / 0100, vs: číslo popisné 

 

  •  možnost zakoupení pytlů na SKO za 61,-Kč pro jednorázovou likvidaci.  

Vývoz komunálního odpadu při 14 denní frekvenci je každý lichý týden ve čtvrtek.

Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 

4.1., 1.2., 14.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

 

Spolu s úhradou za odpady je možné zaslat i poplatek za psy  60,-Kč/1pes,  který se řídí Obecně závaznou vyhláškou č.2/2019, kterou se stanoví poplatky ze psů“. 

 

 

Pes

Nádoba na komunální odpad

Pytel na komunální odpad

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?