Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Ve středu 24.7.2024 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30 hod.

Platby odpadů 2024

 

Úhrada odpadů rok 2024

se řídí Obecní vyhláškou 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2024

  • nemovitost s nádobou na SKO 60l, vývoz 1 x 14 dní, nádobu zdarma propůjčí obec, platba 858,-Kč/rok  
  • nemovitost s nádobou na SKO 60l, vývoz 1 x za měsíc, nádobu zdarma propůjčí obec, platba 396,-Kč/rok     
  • nemovitost s nádobou na SKO 120l, vývoz 1x 14 dní, platba 1.716,-Kč/rok
  • nemovitost s nádobou na SKO 120l, vývoz 1x  za měsíc, platba 792,-Kč/rok
  • nemovitost s nádobou na SKO 240l, vývoz 1x14 dní, platba 3 432.-Kč /rok  
  • nemovitost s nádobou na SKO 240l, vývoz 1x za měsíc, platba 1 584.-Kč/rok                                            
  • nemovitost bez nádoby - pouze  pro nemovitosti bez trvalého pobytu, platba 182,-Kč    

 

Platbu lze uhradit od 1.února 2024

  • hotově na obecním úřadě v úředních hodinách
  • bezhotovostně na číslo účtu 912 84 81 / 0100, vs: číslo popisné 

 

  •  možnost zakoupení pytlů na SKO za 61,-Kč pro jednorázovou likvidaci.  

Vývoz komunálního odpadu při 14 denní frekvenci je každý lichý týden ve čtvrtek.

Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 

4.1., 1.2., 14.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

 

Spolu s úhradou za odpady je možné zaslat i poplatek za psy  60,-Kč/1pes,  který se řídí Obecně závaznou vyhláškou č.2/2019, kterou se stanoví poplatky ze psů“. 

 

 

Pes

Nádoba na komunální odpad

Pytel na komunální odpad

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?