Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Ve středu 24.7.2024 bude obecní úřad otevřen pouze do 11:30 hod.

Symboly obce

Znak obce

znak

 

Znak obce Hříškov je umístěn v červeno-zeleně polceném štítě. Tvoří jej tři zlaté obilné snopy, každý o pěti klasech, které jsou umístěny nad stříbrným hříčem. Červené pole ve štítě a stříbrný hříč odkazuje k erbu vladyků z Hříškova, nejstarších známých vlastníků obce. Zelené pole a obilné snopy charakterizují zemědělské tradice v obci barvami venkova a zemědělství. Obec v současné době tvoří tři místní části, které ve znaku charakterizují tři snopy. Počet klasů v každém snopu odkazuje na minulost, ve které byla obec rozdělena do pěti vrchností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlajka obce

vlajka

 

 

Vlajka opakuje podobu znaku. List tvoří dva svislé pruhy, červený a zelený. Uprostřed bílý postavený hříč, nad ním tři (2, 1) žluté obilné snopy, každý o pěti klasech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hříškov se v historických písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1318 v přídomku Vaňka a Vojina z Hříškova. Bedřichovice jsou poprvé uvedeny v přídomku Vaňka z Bedřichovic v roce 1387. Hvížďalka je zmiňována v roce 1787 jako součást panství Cítoliby.

Hříškov byl svého času rozdělen na pět částí. Část patřila vladykům z Brloha, s výjimkou poplužního dvora s dalším dílem vsi, které vlastnil klášter klarisek v Panenském Týnci. Jiná část vsi byla v držení Bareše z Kamenice a v 16. století se stala součástí panství Pátek, který tehdy vlastnil rod pánů z Lobkowicz. Jiný díl se dostal ke statku Touženínu a jiný k panství Mšec. Hospodářský dvůr, zvaný Buškovský, byl manstvím Pražského hradu. Tato historická majetková situace dala v nedávné době vzniknout slovnímu spojení: ,,Hříškov- ves mezi pěti vrchnostmi".

Vladykové z Hříškova a z Brloha patřili k velké skupině rodů z Lounska, užívajících v erbech obecnou heraldickou figuru, pojmenovanou středověkou češtinou ,,hříč". K těmto rodům, krom vyjmenovaných patřili vladykové z Jimlína, z Opočna, z Touchovic, z Lipna, ze Stradonic atd. Štíty jejich erbů byly červené a figura hříče stříbrná. Hříč byl pasivní vojenskou obrannou pomůckou, známou a používanou již v antickém Římě. Tvořily ho čtyři hroty uspořádané tak, že tři z nich tvořily základnu a čtvrtý směřoval vzhůru při jakékoliv poloze. Archeologové dnes nachážejí hříče v předpolích některých hradů a mají pro ně pojmenování ,,nášlapný ježek".

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?