Email: ouhriskov@iol.cz již není v provozu

Sběr nápojových kartonů v obci, sběr směsných plastů, sběr kovového odpadu

-

odpad

Obecní úřad Hříškov vydává zdarma občanům oranžové pytle. Tyto pytle slouží pro nápojové kartony od mléka, džusů či vín.

Dále vydáváme žluté pytle. Do těchto pytlů patří veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů  apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren,  kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.

Třetí druh pytlů, které jsou občanům zdarma vydávány, jsou šedé pytle na drobný kovový odpad (např. vymyté plechovky, lahve od sprejů a jiné drogerie).

Plné, svázané šňůrkou, se oranžové, žluté i kovové  pytle odevzdávají na obecním úřadu. U prodejny COOP jsou dále nově umístěny stojany s oranžovými, žlutými a šedými pytli, do kterých mohou občané tříděný odpad přímo vhazovat.

Datum vložení: 17. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2014 0:00
Autor: Správce Webu

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?