Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

 

Zajímavosti v blízkém okolí obce Hříškov

Zážitku chtiví turisté mohou v okolí Hříškova navštívit lesní studánku s názvem Čertovka, která se ukrývá uvnitř lesa ve vzdálenosti cca. 3,1 km od osady Hvížďalka. Studánka s odpočívadlem se nachází na zelené turistické stezce vedoucí z Žerotína do Dřevíče. Vydají-li se turisté uvedeným směrem dále po zelené stezce, dorazí do zmíněného Dřevíče, kde se nacházejí zbytky středověkého hradiště s barokním kostelem sv. Václava. V osadě nedaleko kostela je možné obdivovat dřevěný model lodě, který je dílem výtvarníka Františka Skály. Vrátíme-li se zpět do Žerotína, narazíme v západní části obce na zříceninu hradu Žerotín, ze kterého se do současnosti zachovaly zbytky zdiva, sklep a dvojitý příkop. Nedaleko od Žerotína se nachází obec Panenský Týnec, ve které mohou turisté obdivovat nedostavěný gotický chrám Panny Marie a bývalý klášter Klarisek.Nedostavěný chrám v Panenském Týnci Turisticky vyhledávaný chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně, která svými schopnostmi umožňuje návštěvníkům zbavit se depresivních stavů a přinášet optimismus do života. V nedalekém Toužetíně lze narazit na barokní zámek, který je zapsán v seznamu kulturních památek. Zámek je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný. Pokračujeme-li z Toužetína dále na severovýchod směrem k Peruci, nad obcí Hřivčice se nachází historický židovský hřbitov, ve kterém se do do současnosti dochovalo zhruba 300 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází podle některých zdrojů z roku 1698. V sousední Smolnici při cestě k Hříškovu lze navštívit kostel sv. Bartoloměje, ve kterém se pravidelně konají bohoslužby a obdobné společenské události. Kostel nacházející se nad obcí je výraznou dominantou obce viditelnou ze širokého okolí. V centru samotné obce Hříškov si lze prohlédnout kapli Nejsvětější Trojice vystavěnou v roce 1834, která byla v nedávné minulosti zrekonstruována. Při cestě z Hříškova k Panenskému Týnci vedoucí podél vodojemu se turistům nabízejí za slunečného počasí jedinečné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev a dále na vzdálenou část masivu Krušných hor. Za šera a tmy mohou turisté pozorovat večerní osvětlení Loun i vzdálenějších měst Mostu a Chomutova. Nepřehlédnutelnou dominantou regionu je počeradská hnědouhelná elektrárna, jejíž komíny a chladící věže se tyčí do výšky nad úroveň Mostecké pánve. 

Obec Hříškov v ziměNa území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum (NRBC) Pochválovská stráň. Přírodní park Džbán se rozkládá na ploše 416 km2 na rozhraní středních a severních Čech. Vyhlášen byl v roce 1994 a obec Hříškov do parku zasahuje jižní polovinou katastrálního území. Jedná se o botanicky a zoologicky cennou lokalitu s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Džbán je pokryt ze 65–70 % lesy a vytváří přirozenou rozvodnici Vltavy, Berounky a Ohře. Základem nadregionálního biocentra Pochválovská stráň je národní přírodní rezervace Pochválovská stráň, která je charakteristická strukturálním svahem s 20 m vysokou skalní stěnou nad pochválovským údolím. 

Cyklistická mapaObcí prochází cyklistická trasa č.202 s nadregionálním významem vedoucí od řeky Ohře ve městě Louny k Vltavě ve městě Kralupy nad Vltavou. Cyklotrasa měří 57 km a spojuje města Louny – Slaný – Kralupy nad Vltavou. Nejvyšším bodem trasy ležícím v nadmořské výšce 403 m. n. m. je obec Hříškov. Cyklisté na trase překonávají výškový rozdíl přes 1 000 výškových metrů. Trasa vede převážně po zpevněných plochách určených pro silniční a trekkingová kola a je určena pro zdatnější rekreační cyklisty. Lokální cyklostezky, které obcí procházejí, umožňují převážně spojení s okolními vesnicemi a vedle výhledů mohou turisté obdivovat krásy přírodního parku, dlouhá údolí i husté lesy.

 

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?