Kontakty

Kontakt

Obec Hříškov, Hříškov 50, 439 04                  email: ouhriskov@iol.cz již není v provozu

IČO: 00556301      

datová schránka: xw7b35v

email: info@hriskov.cz

Starosta obce

Bc. Ing. Josef Šulek

tel: 606 639 700

email: josef.sulek@hriskov.cz

 

Místostarosta obce

Libor Plecháč

tel: 773 078 333

 

Účetní obce

Ilona Suková

tel: 415 694 244

email: ilona.sukova@hriskov.cz

Úřední hodiny: 

Pondělí 7:00 - 17:00 hod

Středa   7:00 - 16:00 hod

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?