Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Sraz veteránů 2016

Sraz veteránů 23.7.2016 

Vážení příznivci historických vozidel,

rok se s rokem sešel a naskytla se nám tedy opět příležitost, abychom společně v sobotu 23.7.2016 zažili krásný den u příležitosti 4. Srazu historických vozidel v obci Hříškov. Když jsme psali v loňském roce článek do novin, zakončovali jsme jej slovy, že našim nějvětším přáním je, aby nám všichni registrovaní účastníci zachovali svoji přízeň a aby se nám sraz i v příštím roce za jejich podpory vydařil. Nelze ani říci, že se toto velké přání splnilo, ale spíše, že maximálně předčilo očekávání všech!

Majitelé krásných historickcýh vozidel se začali do Hříškova sjíždět již od 8. hodiny ranní. V loňském roce se srazu zúčastnilo 133 registrovaných vozidel a tento rok bylo toto číslo překonáno na neskutečných 168 vozidel! Osobních automobilů bylo registrováno 99, motocyklů 42, terénních vozidel 16, traktorů 10 a svoji přízeň nám zachoval také majitel 1 autobusu. Každý registrovaný účastník obdržel hlasovací lístek a mohl se tak zúčastnit ankety o nejhezčí vozidla ve čtyřech kategoriích. Jednalo se o kategorie osobní automobil, terénní automobil, motocykl a traktor.

Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí, přilákala tato příležitost neskutečnou spoustu diváků, troufáme si odhadnout, že jich bylo více než 300. Obdivovatelé historických vozidel se kochali krásnými skvosty, diskutovali s jednotlivými majiteli vozidel a pokoušeli své štěstí v bohaté tombole, kterou jsme pro ně a majitele veteránů připravili. A že bylo opravdu o co hrát, mezi hlavní ceny jsme díky sponzorům získali například sele, jehně, dřevo, obilí a spoustu dalších hodnotných cen.

Po poledni všichni zúčastnění za velkého potlesku přivítali kaskadéra, vzpěrače, moderátora a herce v jedné osobě, jehož zřejmě nejslavnější rolí je  postava studenta večerní průmyslovky Mužíka ve filmu Marečku, podejte mi pero!, v níž pronáší proslulý výrok "Hliník se odstěhoval do Humpolce", pana Zdeňka Srstku! Společně se Zdeňkem Srstkou nás poctil svoji návštěvou skvělý herec, který  o herectví v mládí nepřemýšlel, představoval si, že bude učitelem tělocviku nebo inženýrem. Přesto nastoupil na DAMU a my ho známe především jako agenta Hradce ze seriálu o majoru Zemanovi. Ano, je jím skutečně známý herec Rudolf Jelínek. Oba herci byli na našem srazu zpestřením, byli velice milí a přátelští a ochotně se fotili a diskutovali se všemi fanoušky.

Následně se vydala kolona 168 vozidel na spanilou jízdu obcemi Bedřichovice, Panenský Týnec, Sulec, Louny, Cítoliby, Brloh, Smolnice a kolem 14 hodiny se vrátila zpět do Hříškova. Zdeněk Srstka byl součástí posádky prvního vozu a v projíždějících obcích zdravil příležitostně pozorující diváky, z nichž někteří nevěřili svým očím.

Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků ve zmiňovaných 4 kategoriích. V kategorii osobní automobil se na 1. místě umístil majitel automobilu Jaroslav Šíma, na 2. místě Miloslav Provazník a na 3. místě Václav Říha. V kategorii terénní vozidlo se umístili účastníci v následujícím pořadí: 1. místo Miroslav Vopata, 2. místo Josef Vajc, 3. místo Jaroslav Štika. Ze všech zúčastněných 42 motocyklů si 1. místo vybojoval majitel Milan Zelenka, 2. místo Josef Helus, 3. místo Petr Hořejší. Majitelé traktorů obsadili první tři místa následovně: 1. místo Vladimír Kočí, 2. Tomáš Hubený, 3. Antonín Brůna. Cenu pořadatele srazu získal majitel autobusu pan František Málek, který splnil sen velké skupině diváků a srdečně je pozval ke vzpomínkám do minulosti díky zážitku v podobě společné vyhlídkové jízdy po plánované trase. Veškeré ceny předával osobně Zdeněk Srstka, který se s oceněnými dával do vtipných rozhovorů zpestřených jeho vlastními zážitky, a že jich v jeho životě nebylo málo......

Přestože je jeden z krásných dnů tohoto léta za námi, věřím, že všem, kteří se akce zúčastnili, zůstanou v hlavách krásné vzpomínky a zážitky. Bude nám velkým potěšením, pokud si uděláte čas také vy a přijdete si s námi tento den příští rok na 5. srazu užít minimálně stejně skvěle jako letos! A aby tomu tak mohlo skutečně být, rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na přípravě jakýmkoli způsobem podíleli a pomáhali zajistit téměř dokonalý průběh nezapomenutelného dne!

Jindřich Kabourek

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?