Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Od 31.5. do 13.6.2024 budou prováděny odečty elektroměrů. 

Návrat alejí I. v k.ú. Hříškov

Výsadba stromů Návrat alejí I. v k.ú. Hříškov při silnici Hříškov-Hvížďalka. Projekt financován z rozpočtu Obce Hříškov a Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu pro rok 2020 “ ze dne 12.2.2020-Podprogram B- podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

 

Na projekt

,,Návrat alejí I. v k.ú. Hříškov“

byly poskytnuty finanční prostředky v rámci Programu péče o krajinu

 Ministerstva životního prostředí zastoupeného

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Datum vložení: 20. 11. 2020 10:40
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2021 10:44

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?