Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

Od 31.5. do 13.6.2024 budou prováděny odečty elektroměrů. 

Zajímavosti v širším okolí obce Hříškov

Okolí obce Hříškov nabízí nespočet příležitostí k trávení volného času. Nejbližším větším městem je okresní město Louny ležící na jihozápadním úpatí chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Z Hříškova se do 11 km vzdálených Loun nejrychleji dostaneme po rychlostní silnici D7, na kterou po dostavbě silnice najedeme u Panenského Týnce.  Za zmínku stojí historické centrum města, ve kterém se vedle celé řady historických budov a Oblastního muzea nachází dominanta města chrám sv. Mikuláše. V současnosti je možný výstup na ochoz 60 m vysoké věže, ze které je krásný výhled na celé město a okolí s Českým středohořím. Pozorný návštěvník  při pohledu jihovýchodním směrem jistě nepřehlédne smolnický kostel a dále hříškovský vodojem tyčící se na horizontu. Kultury chtiví návštěvníci mohou ve městě navštívit Vrchlického divadlo, Loutkové divadlo nebo městskou Galerii. Gurmánsky zaměření turisté mohou ve městě ochutnat pivní speciály v pivovarských restauracích soukromých pivovarů Minipivovar Domov, Pivovar Zloun a Rodinný pivovar Zichovec. Geomorfologický přírodní celek České středohoří přímo vybízí k pěší turistice.   

Mezi nejoblíbenější cíle v okolí Loun se řadí kopce ve tvaru vyhaslých sopek Červený vrch, Oblík a Raná. Na vrcholu Červeného vrchu se nachází sezónní restaurace s vyhlídkovou věží. Vrchol Rané je oblíbeným a hojně užívaným startovním místem paraglidistů. Odměnou turistům za výstup na vrchol každého z uvedených kopců jsou neopakovatelné rozhledy po širokém okolí s dohledem až k samotnému Hříškovu. Nedaleko od Loun jihozápadním směrem ve vesnici Jimlín se nachází zámek Nový Hrad. Hrad ze 14. století přestavěný na zámek tvoří rozsáhlý komplex budov kolem tří nádvoří, jehož dominantou je pozdně gotická věž. Zajímavostí zámku je možnost navštívit podzemí pod zámeckou věží. Při putování regionem můžeme v blízké obci Vlčí narazit na pseudorománskou kapli sv. Václava vystavěnou ve stylu byzantské architektury.  Od července roku 2020 se otevřely brány nově zrekonstruovaného rokokového zámku Peruc, který se nachází 10 km východně od Hříškova. Lákadlem k návštěvě zámku jsou zrekonstruované salónky, bohatá sochařská výzdoba a v blízké budoucnosti trvale umístěná galerie kubistického malíře Emila Filly. Okruh památek nalézajících se v širším okolí Hříškova uzavírá Národopisné muzeum Slánska umístěné v Třebízi, které nabízí pohled na dobový způsob bydlení a života vesnické rodiny. Za zmínku rovněž stojí Tvrz Divice nacházející se pěší trasou jihozápadně ve vzdálenosti 5 km od Hříškova. Nádvoří tvrze se stává dějištěm tvrzních slavností a v letních měsících se nádvoří tvrze proměňuje v divadelní scénu.             

Další informace najdete na : Destinační agentura Dolní Poohří

 

Město LounyRaná u Loun

Zámek Nový Hrad Jimlín

Tvrz Divice

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?