Vývoz komunálního odpadu při frekvenci 1x měsíčně bude v roce 2024 uskutečněn 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 12.9.,  10.10., 7.11., 5.12.

 

Třídíme odpad

ZÁKLADNÍ INFORMOCE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Obec bezplatně občanům zajišťuje svoz pytlů se separovaným odpadem (plast, nápojové kartony a plechovky), nově také papír uložený v krabicích nebo svázaný, a to každé pondělí ráno.

Na sběrných místech jsou k dispozici kontejnery na:

 • PLAST se žlutým víkem
 • PAPÍR s modrým víkem
 • SKLO se zeleným víkem
 • NÁPOJOVÉ OBALY s oranžovým víkem
 • PLECHOVKY A DROBNÝ KOV s bílým víkem
 • JEDLÝ OLEJ černé popelnice s otvorem

Na centrálním sběrném místě ve Hříškově u obecního úřadu lze také odložit:

 • textil k předání charitativní organizaci (čisté a použitelné oděvy, boty, lůžkoviny apod.) kovový označený kontejner
 • textil odpadní ( poškozený, špinavý textil a boty)  černý kontejner s označením 
 • svítidla a malý elektroodpad (zářivky, žárovky, ) do nádoby s červeným víkem
 • nadměrný odpad (sedací soupravy, koberce, nábytek apod.) do velkoobjemového kontejneru
 • velké elektro (lednice, pračky apod.)
 • železo
 • BIO ODPAD přednostně likvidujte v kompostérech, další je možné likvidovat v hnědých kontejnerech na Hříškově u hřbitova a v Bedřichovicích u kapličky. Ve Hříškově je celoročně ve školní zahradě přistaven velkoobjemový kontejneru na měkký bioodpad (tráva, listí, plody ap. Větve nechávejte vedle kontejneru. 

Pokud nevíte, jak odpad správně svůj odpad vytřídit, podívejte se na stránky:

Třídění v domácnosti | Jak třídit (jaktridit.cz)

 

Barevné odlišení nádob na tříděný odpadBarevné odlišení nádob na tříděný odpad

 

 

Barevné odlišení nádob na tříděný odpad

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?