Třídíme odpad

ZÁKLADNÍ INFORMOCE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Obec bezplatně občanům zajišťuje svoz pytlů se separovaným odpadem (plast, nápojové kartony a plechovky), nově také papír uložený v krabicích nebo svázaný, a to každé pondělí ráno.

Na sběrných místech jsou k dispozici kontejnery na:

 • PLAST se žlutým víkem
 • PAPÍR s modrým víkem
 • SKLO se zeleným víkem
 • NÁPOJOVÉ OBALY s oranžovým víkem
 • PLECHOVKY A DROBNÝ KOV s bílým víkem
 • JEDLÝ OLEJ černé popelnice s otvorem

Na centrálním sběrném místě ve Hříškově u obecního úřadu lze také odložit:

 • textil k předání charitativní organizaci (čisté a použitelné oděvy, boty, lůžkoviny apod.) kovový označený kontejner
 • svítidla a malý elektroodpad (zářivky, žárovky, ) do nádoby s červeným víkem
 • nadměrný odpad (sedací soupravy, koberce, nábytek apod.) do velkoobjemového kontejneru
 • velké elektro (lednice, pračky apod.) a železo
 • BIO ODPAD přednostně likvidujte v kompostérech, další je možné likvidovat v kontejneru na Hříškově u hřbitova a ve školní zahradě do velkoobjemového kontejneru. Větve nechávejte vedle kontejneru. V Bedřichovicích je také celoročně přistaven hnědý kontejner na bioodpad.

Pokud nevíte, jak odpad správně svůj odpad vytřídit, podívejte se na stránky:

Třídění v domácnosti | Jak třídit (jaktridit.cz)

Osvědčení o úspoře emisí

Barevné odlišení nádob na tříděný odpadBarevné odlišení nádob na tříděný odpad

 

 

Barevné odlišení nádob na tříděný odpad

Obec Hříškov se nachází v Ústeckém kraji 12 km jihovýchodně od Loun. Je tvořena třemi místními částmi – Hříškov - Hvížďalka - Bedřichovice. Obec leží v nadmořské výšce 390 m, má rozlohu 1 024 ha a 410 obyvatel. Na území obce zasahuje Přírodní park Džbán a nadregionální biocentrum Pochválovská stráň. První dochovaná písemná zmínka o obci je z roku 1318. Název Hříškov vznikl od osobního jména Hřech a ves měla až do zrušení poddanství pět vrchností.
Díky své poloze na hřbetu Džbánské plošiny s klesajícím terénem směrem k městu Louny poskytuje překrásné panoramatické výhledy na České středohoří, Mosteckou pánev i vzdálený masiv Krušných hor. Obcí vede ze severu na východ cyklotrasa a výlet do obce a okolních lesů lze spojit s procházkou lipovou alejí se dvěma menhiry nebo návštěvou nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci.

 

​​Kde nás najdete?